vrijdag 24 december 2010

We ronden het jaar niet af zonder goed nieuws

Ik had u nog goed nieuws beloofd voor vandaag. En dat is er: vanaf 1 april 2011 keert Ernst Hirsch Ballin terug naar onze faculteit. Ernst Hirsch Ballin werd al in 1981 voor het eerst hoogleraar, toen op de leerstoel Staats- en Bestuursrecht, hoogleraar aan de Tilburgse rechtenfaculteit. Na zijn eerste periode als Minister van Justitie keerde hij in 1994 terug naar de faculteit, toen als hoogleraar Internationaal Recht, wat hij bleef tot zijn herintrede in de regering in 2006. Ernst geldt als een van de meest vooraanstaande specialisten in Nederland van het staats- en bestuursrecht. In onze faculteit stond hij mee aan de wieg van talrijke initiatieven en ontwikkelingen, en daarmee was hij mee verantwoordelijk voor de groei en bloei van onze faculteit. Ernst Hirsch Ballin wordt vanaf 1 april hoogleraar Nederlands en Europees Constitutioneel Recht bij het nieuwe Departement Publiekrecht, Encyclopedie en Rechtsgeschiedenis (PER). Voor de nieuwe groep en de nieuwe onderzoeksprogramma's van PER betekent de terugkeer van Ernst een belangrijke versterking die bovendien op een goed moment komt. Uit het gesprek dat ik met hem had spraken bij Ernst de ambitie en het enthousiasme om een nieuw mooi hoofdstuk mee te helpen schrijven in het boek van de geschiedenis van onze faculteit.